Kuntosalietiketti ja sopimusehdot

KUNTOSALIETIKETTI

1. Käytä aina treenipyyhettä harjoitellessasi. Peitä kuntosalilaitteiden tai -penkkien pinnat pyyhkeellä niitä käyttäessäsi, jotta niihin ei jää hikeä.

2. Pidä omaa juomapulloa mukanasi treenien yhteydessä.

3. Huolehdi puhtaudestasi ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Vältä hajusteiden käyttöä.

4. Käytä aina asianmukaisia treenivaatteita ja sisäjalkineita. Paljan jaloin tai sukkasillaan harjoittelu on kielletty.

5. Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen ja pyyhi laitteet käytön jälkeen.

6. Vapauta laitteet toisten käyttöön sarjojesi välissä. Laitteiden varaaminen on kielletty muiden kuin Energyn henkilökunnan toimesta.

7. Jätä ulkokengät niille varatuille paikoille, jotta kuntokeskus pysyy siistinä.

8. Käytä vain nestemäistä magnesiumia.

9. Painojen pudottelu on kielletty. Käsittele treenivälineitä ja painoja aina turvallisesti.

10. Saavu ryhmäliikuntatunnille ajoissa. Ryhmäliikuntaan saapuminen tai sieltä lähteminen kesken tunnin on kielletty.

11. Ainoastaan Energyn henkilökunta voi ohjata asiakkaita tiloissamme.

12. Vältä matkapuhelimeen puhumista kuntosalilla.

13. Muiden asiakkaiden kuvaaminen tiloissamme ilman lupaa on kielletty.

14. Jos huomaat vikaa laitteessa tai välineessä, kerro siitä henkilökunnalle.

Kiitos, kun noudatat yhteistä salietikettiämme ja teet treenikokemuksesta kaikille viihtyisän!


SOPIMUSEHDOT

1. SÄÄNNÖT

  • Saavu Energylle käyttämällä henkilökohtaista mobiilisovellustasi tai kulkutunnistettasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä. Kustakin kuntokeskukseen saapumisen väärinkäytöksestä, kuten toisen henkilön päästämisestä kuntokeskukseen omalla tunnisteella, perimme 250 euron sakkomaksun.
  • Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa Energyn kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, on hän velvollinen korjaamaan vahingon täysimääräisesti.
  • Lapset eivät saa olla kuntosalitilassa (esim. odotellessa huoltajaansa) turvallisuussyistä. Osassa kuntokeskuksista on mahdollisuus hyödyntää lapsille tarkoitettua leikkitilaa. Alle 18-vuotiaille voidaan myöntää kuntosalin käyttöoikeus omaa harjoittelua varten huoltajan luvalla ja vastuulla.
  • Pukuhuoneen kaappeja saa käyttää ainoastaan kuntosaliharjoittelun tai ryhmäliikuntakäynnin yhteydessä. Energyn henkilökunta tarkastaa ja tyhjentää kaapit säännöllisesti. Kaappeihin jääneitä tavaroita säilytämme 14 vuorokauden ajan. Pukukaapin avaimen viemisestä pois tiloistamme perimme 100 euron sakkomaksun.
  • Mikäli asiakas ei noudata järjestyssääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan jäsenyys irtisanoa sekä asiakkaalta periä 500 euron sakkomaksu. Tällöin jo suoritettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin.
  • Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi liikkuessasi kuntokeskuksen tiloissa tai sen alueella. Energy ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Energy ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä asiakkaalle tai muulle kävijälle aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokaisen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Energyn tuottamiin palveluihin.
  • Henkilö- ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava Energylle viipymättä.
  • Kadonneesta tai hajonneesta pukukaapin avaimesta perimme 30 euroa. Maksua ei palauteta, vaikka avain löytyisi myöhemmin. Kaapin avaamisesta asiakaspalvelun ulkopuolella perimme lisäksi 80 euroa.
  • Energyn kuntokeskuksissa on luvallista toteuttaa kuntosali-, ryhmä-, fysioterapia- tai muita vastaavanlaisia ohjauksia asiakkaan maksamaa korvausta vastaan vain Energyn kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen sallimissa rajoissa. Kustakin ilman sopimusta tehdystä ohjauksesta Energy veloittaa ohjauksen tekijältä 250 euron suuruisen sakkomaksun.


2. JÄSENYYS

Kuntokeskus Energyn jäseniä ovat kaikki verkkokaupassa tai asiakaspalvelun kautta liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsenyyden lunastaneet henkilöt tai kolmannen osapuolen kustantaman jäsenyyden omaavat henkilöt. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Energyllä sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Henkilön, joka haluaa tulla Energyn jäseneksi, tulee lukea ja hyväksyä nämä sopimusehdot sekä noudattaa kuntosalietikettiä. Energyllä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta.


3. KULKUOIKEUS, TIETOJEN KÄSITTELY JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Jäsen voi kulkea Energyn kuntokeskuksiin henkilökohtaisella puhelinapplikaatiolla tai maksullisella kulkutunnisteella. Kulkutunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava Energyn asiakaspalveluun. Jäsenen on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen, tilinumeron tms. muutoksesta. Jäsenen tiedot tallentuvat kolmansien osapuolien tuottamiin asiakastietojärjestelmiin ja tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kulkuoikeus on henkilökohtainen, eikä sen avulla saa päästää muita henkilöitä kuntokeskukseen sisälle. Kustakin väärinkäytöksestä seuraa 250 euron sakkomaksu. Kuntokeskuksen tiloissa on tallentava kamerajärjestelmä.


4. TARJOTTAVAT PALVELUT

Jäsenellä on oikeus hyödyntää Energyn palveluja jäsenkauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.


5. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA

Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden ajan. Toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus jatkuu niin kauan, kunnes jäsen irtisanoo sopimuksensa irtisanomisehtojen mukaisesti. Asiakkaan on esitettävä vaadittavat kirjalliset todisteet sopimuksen irtisanomis- ja jäädyttämistapauksessa. Irtisanoutuminen, jäsenyyden jäädyttäminen tai siirto astuu voimaan kun tästä on ilmoitettu kirjallisesti asiakaspalveluun.


6. JÄSENYYDEN JÄÄDYTTÄMINEN

Asiakkuus tai 6kk ja sitä pidemmät määräaikaiset jäsenyydet voidaan jäädyttää, eli laittaa tuolle enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi kalenterivuoden aikana. Tauko voi olla pidempi, jos henkilö on estynyt käyttämään kuntokeskuksen palveluita esimerkiksi vamman tai ulkopaikkakunnalla oleskelun vuoksi. Tällaiset syyt tulee osoittaa kirjallisesti. Yksittäisen tauon pituuden tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten taukoaika hyvitetään laskutuksessa. Määräaikaisten jäsenyyksien taukoaika siirtää sopimuksen päättymisajankohtaa eteenpäin taukoajan verran ja jo lähetetyt laskut tulee maksaa normaalisti eräpäivään mennessä. Taukojen pitäminen ei vaikuta kuukausiveloituksena maksettavien määräaikaisten sopimusten kokonaissummaan. Jäsenyyttä ei voi asettaa tauolle, mikäli neljän (4) viikon irtisanomisaika on meneillään.


7. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys tulee irtisanoa kirjalliseti viimeistään neljä (4) viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Energyn edustaja kuittaa vastaanotetun irtisanomisilmoituksen. Minkä tahansa jäsenyyden voi päättää ilman irtisanomisaikaa ainoastaan, mikäli jäsen muuttaa pysyvästi paikkakunnalle, jolla ei toimi Energyn kuntosalia tai mikäli lääkäri määrää hänelle pysyvän liikuntakiellon. Muutto todennetaan Postin virallisella muuttoilmoituksella ja terveydentilamuutokset lääkärintodistuksella. Väärinkäytösten estämiseksi, määräaikaisen jäsenyyden ennenaikaisessa irtisanomistapauksessa asiakkaan tulee maksaa määräaikaisen jäsenyyden käytetty aika toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden hintaisena. Irtisanomista ei voi tehdä taukoajalla niin, että taukoaika kuluttaisi irtisanomisajan loppuun - taukoaika päättyy irtisanomispäivään ja voimaan astuu neljän (4) viikon irtsanomisaika. Jäsenyys on käytettävissä irtisanomisajan.


8. HINNANMUUTOKSET

Energy voi muuttaa jäsenyyden hintaa ilmoitettuaan hintamuutoksesta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan. Energy ilmoittaa muutoksista kuntokeskusten info-TV:ssä tai ilmoitustaululla sekä sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Energyn käyttöön. Ennalta maksetun jäsensopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun jäsensopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa, jäsen voi lunastaa uuden jäsensopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Energy on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Lyhyemmän sopimuskauden voi muuttaa pidemmäksi, mutta pidempää sopimuskautta ei voi lyhentää sopimatta siitä erikseen.


9. TILIMYYNTI

Energy voi tarjota jäsenlle mahdollisuutta ostaa kuntokeskuksen palveluita tai tuotteita tiliin. Tilimyynnille määritellään erillinen luottoraja, jota jäsen sitoutuu noudattamaan. Tilille merkityt ostot veloitetaan jäseneltä jäsensopimuksen laskutuksen yhteydessä. Toistuvat maksuviivästykset aiheuttavat tilille osto-oikeuden menettämisen.


10. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Energyn palveluiden käyttämiseen jäädytetään kunnes maksu tapahtuu. Toistuvissa maksuriketapauksissa Energy tulkitsee jäsenen rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Toinen henkilö tai yritys (kolmas osapuoli) voi ottaa vastuulleen jäsensopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Kolmas osapuoli voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Energyllä tai sen perintäyhteistyökumppanilla on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.


11. KUNTOKESKUKSEN TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Energy pidättää itsellään oikeuden pitää kuntokeskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Energy ilmoittaa muutoksista kuntokeskusten info-TV:ssä tai ilmoitustaululla sekä sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Energyn käyttöön. Energy pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden, välineiden ja palvelujen määrää. Energy varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.


12. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään palveluntuottajan kotipaikan käräjäoikeudessa.