Kuntosalietiketti

 1. Käytä aina treenipyyhettä harjoitellessasi. Peitä kuntosalilaitteiden tai -penkkien pinnat pyyhkeellä niitä käyttäessäsi, jotta niihin ei jää hikeä.
 2. Pidä omaa juomapulloa mukanasi treenin yhteydessä.
 3. Huolehdi puhtaudestasi ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Vältä hajusteiden käyttöä.
 4. Käytä aina asianmukaisia treenivaatteita ja sisäjalkineita. Paljain jaloin tai sukkasillaan harjoittelu on kielletty.
 5. Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen ja pyyhi laitteet käytön jälkeen.
 6. Vapauta laitteet toisten käyttöön sarjojesi välissä. Laitteiden varaaminen on kielletty muun kuin Energyn henkilökunnan toimesta.
 7. Jätä ulkokengät niille varatuille paikoille, jotta kuntokeskus pysyy siistinä.
 8. Käytä vain nestemäistä magnesiumia.
 9. Painojen pudottelu on kielletty. Käsittele treenivälineitä ja painoja aina turvallisesti.
 10. Saavu ryhmäliikuntatunneille ajoissa. Kesken tunnin sinne saapuminen tai sieltä lähteminen on kielletty.
 11. Ainoastaan Energyn henkilökunta voi ohjata asiakkaita tiloissamme.
 12. Vältä matkapuhelimeen puhumista kuntosalilla.
 13. Muiden asiakkaiden kuvaaminen tiloissamme ilman lupaa on kielletty.
 14. Jos huomaat vikaa jossain laitteessa tai välineessä, kerro siitä henkilökunnalle.

Kiitos kun noudatat yhteistä salietikettiämme ja teet treenikokemuksesta kaikille viihtyisän!

Sopimusehdot

1. SÄÄNNÖT

(1) Kirjaudu kulkutunnisteellasi aina Energylle saapuessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä. Kustakin kulkutunnisteen väärinkäytöstä, kuten toisen henkilön päästämisestä kuntosalille omalla tunnisteella, perimme 250 euron sakkomaksun. (2) Jos asiakas olennaisesti häiritsee muita asiakkaita käytöksellään Energyn tiloissa, perimme asiakkaalta 500 euron sakkomaksun. (3) Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa Energyn kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korjaamaan vahingon täysimääräisesti. (4) Lapset eivät saa olla kuntosalitilassa (esim. odotellessa vanhempaansa) turvallisuussyistä johtuen. Alle 18-vuotiaille voidaan kuitenkin myöntää kuntosalin käyttöoikeus omaa kuntosaliharjoittelua varten, huoltajan luvalla ja vastuulla. (5) Pukuhuoneen kaappeja saa käyttää ainoastaan kuntosaliharjoittelun yhteydessä. Energyn henkilökunta tarkastaa ja tyhjentää kaapit säännöllisesti. Kaappeihin jääneitä tavaroita säilytämme 14 vuorokauden ajan. Avaimen viemisestä pois tiloistamme perimme 100 euron sakkomaksun. (6) Mikäli jäsen/asiakas ei noudata järjestyssääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan jäsenyys irtisanoa. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. (7) Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi liikkuessasi kuntokeskuksen tiloissa tai sen alueella. Energy ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Energy ei vastaa jäsenten tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenelle aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Energyn tuottamaan palveluihin. (8) Henkilö- ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava Energylle viipymättä. (9) Kadonneesta tai hajonneesta pukukaapin avaimesta perimme 30 euroa, lukon vaihto- ja korjauskuluihin. Maksua ei palauteta, vaikka avain löytyisi myöhemmin. Kaapin avaamisesta vastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella perimme lisäksi 80 euroa. (10) Energyn kuntosaleilla on luvallista toteuttaa kuntosali-, ryhmä-, fysioterapia- tai muita vastaavanlaisia ohjauksia asiakkaan maksamaa korvausta vastaan vain Energyn kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen sallimissa rajoissa. Kustakin ilman sopimusta tehdystä ohjauksesta Energy veloittaa ohjaajan tekijältä 250 euron suuruisen sakon.

2. JÄSENYYS

Kuntokeskus Energyn jäseniä ovat kaikki liittymismaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Energyllä sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Henkilön, joka haluaa tulla Energyn jäseneksi, tulee täyttää ja allekirjoittaa jäsensopimus. Energyllä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta.

3. KULKUTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Jäsenelle luovutetaan käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen kulkutunniste. Kulkutunniste on esitettävä aina kuntosalilla vierailtaessa. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä kuntosalin henkilökunnalle. Kulkutunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava Energyn henkilökunnalle. Jäsenen on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen, tilinumeron tms. muutoksesta. Energy tallentaa jäsenen tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Kulkutunnisteen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Kulkutunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Kustakin väärinkäytöksestä perimme 250€ sakkomaksun. Kulkutunnisteen käyttö edellyttää tunnistamista joko Energyn rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä.

4. TARJOTTAVAT PALVELUT

Jäsenellä on oikeus hyödyntää Energyn palveluja jäsenkauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

5. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA

Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Jäsenyys on henkilökohtainen. Toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus jatkuu automaattisesti kuukausittain, ellei jäsen irtisano sopimusta irtisanomisehtojen mukaisesti. Asiakkaalla tulee olla mukana vaadittavat kirjalliset todisteet sopimuksen irtisanomis- ja jäädyttämistapauksessa. Irtisanoutuminen, jäsenyyden jäädyttäminen tai siirto astuu voimaan kun tästä on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti vastaanottotyöntekijälle.

6. JÄSENYYDEN LAITTAMINEN TAUOLLE

Asiakkuus tai 6kk ja sitä pidemmät määräaikaiset jäsenyydet voidaan laittaa tauolle enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi kunakin vuonna. Tauko voi olla pidempi, jos henkilö on estynyt käyttämästä kuntosalia esimerkiksi vamman tai ulkopaikkakunnalla oleskelun vuoksi. Tällaiset syyt tulee osoittaa kirjallisesti. Yksittäisen tauon pituuden tulee olla vähintään 2 viikkoa. Asiakkuus-sopimusten taukoaika hyvitetään laskutuksessa. Määräaikaisten jäsenyyksien taukoaika siirtää sopimuksen päättymisajankohtaa eteenpäin taukoajan verran ja jo lähetetyt laskut tulee maksaa normaalisti eräpäivään mennessä. Taukojen pitäminen ei vaikuta kuukausiveloituksena maksettavien määräaikaisten sopimusten kokonaissummaan. Jäsenyyttä ei voi asettaa tauolle, mikäli neljän (4) viikon irtisanomisaika on meneillään.

7. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys tulee irtisanoa kirjallisesti tai suullisesti viimeistään neljä (4) viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Energyn edustaja kuittaa vastaanotetun irtisanomisilmoituksen. Minkä tahansa jäsenyyden voi päättää ilman irtisanomisen seurauksia ainoastaan, mikäli jäsen muuttaa pysyvästi paikkakunnalle, jolla ei toimi Energyn kuntosalia tai mikäli lääkäri määrää hänelle pysyvän liikuntakiellon. Muutto todennetaan postin virallisella muuttoilmoituksella ja terveydentilamuutokset lääkärintodistuksella. Väärinkäytösten estämiseksi, määräaikaisen jäsenyyden ennenaikaisessa irtisanomistapauksessa asiakkaan tulee maksaa määräaikaisen jäsenyyden käytetty aika toistaiseksi voimassaolevan jäsenyyden hintaisena. Irtisanomista ei voi tehdä taukoajalla niin, että taukoaika kuluttaisi irtisanomisajan loppuun - taukoaika päättyy irtisanomispäivään ja voimaan astuu neljän (4) viikon irtisanomisaika. Jäsenyys on käytettävissä irtisanomisajan.

8. HINNANMUUTOKSET

Laskutettavien jäsensopimusten hinta on kiinteä ensimmäisen sopimuskauden ajan. Tämän jälkeen, ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Energy voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Energy ilmoittaa muutoksista kuntokeskuksen info-TV:ssä ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Energyn käyttöön. Ennalta maksetun jäsensopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun jäsensopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa, jäsen voi lunastaa uuden jäsensopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Energy on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Lyhyemmän sopimuskauden voi muuttaa pidemmäksi, mutta pidempää sopimuskautta ei voi lyhentää sopimatta siitä erikseen.

9. TILIMYYNTI

Energy voi tarjota jäsenelle mahdollisuutta ostaa kuntokeskuksen palveluita tiliin. Tilimyynnille määritellään erillinen luottoraja, jota jäsen sitoutuu noudattamaan. Tilille merkityt ostot veloitetaan jäseneltä kuukausittain. Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat tilille osto-oikeuden menettämisen.

10. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Energyn palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toistuvissa maksuriketapauksissa Energy tulkitsee jäsenen rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsensopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Energyllä on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.

11. KUNTOKESKUKSEN TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Energy pidättää itsellään oikeuden pitää kuntokeskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Energy ilmoittaa muutoksista kuntokeskuksen info-TV:ssä ja sähköpostitse niille jäsenelle, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Energyn käyttöön. Energy pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Energy varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

12. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään tämän sopimuksen tekopaikan käräjäoikeudessa.

Powered by DL Prime Online (www.dlsoftware.com)